Move to Prague / Move to Brno: HR Workshop

Workshop for Companies and HR: The most important changes in the Act on Residence of Foreign Nationals in the Czech Republic 
Do you employ foreigners? The new law brought a few very important changes into this topic:
- quotas for employing Indian and Ukrainian nationals
- informing about the change of employer instead of applying for consent with the change
- changing employer earliest after six months of having the employee card
- new type work visa

Besides those changes, the new law brings other changes as well - changes in administrative fees, more options to apply for some types of visa, address no longer being printed on residence cards, etc. 

Come to our seminar to find out more! In just 20 mins we will cover the most important points and open up a one-to-one consultation with every guest individually. Come and get your questions answered! 

Max. number of participants: 20. We will send you confirmation via email. Please check your email regularly, we will update you on time and place of the workshop.

Česky: Změny v zákoně o pobytu cizinců - Srpen 2019
Zaměstnáváte cizince? Novela zákona o pobytu cizinců vnesla do tohoto tématu několik zásadních novinek:
- kvóty na zaměstnance z Indie a Ukrajiny  
- informace o změně zaměstnavatele místo souhlasu se změnou zaměstnavatele
- možnost změnit zaměstnavatele až po šesti měsících
- nový typ pracovního víza 

Mimo těchto novinek novela zákona přináší i mnohé další - změna ve výběru poplatků, rozšířené možnosti žádat o určitý typ víz, odstranění adresy z biometrické karty a další. 

Přijďte na seminář a dozvíte se více. 

Maximální počet účastníků: 20. Přesný čas workshopu a místo Vám zašleme po registraci.

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Jobspin International s.r.o.: